לידיעתך, אתר החברה עושה שימוש ב'עוגיות' (cookies) על מנת לשפר את חווית הגלישה והשירות שלך.
על מנת ללמוד על אודות השירות, אנו מזמינים אותך לעיין במדיניות הפרטיות באתר. המשך שימושך באתר יעיד על הסכמתך לשירות.

אחריות סביבתית
אחריות סביבתית

מחויבים לעולם בו אנו חיים

שמירה על הסביבה היא חלק מתפיסת העולם העסקית שלנו. כחברה גלובלית, אנו מחויבים לשמירה על הסביבה באמצעות שיפור
מתמיד של התהליכים והשירותים שלנו. אנו משיגים זאת על ידי עמידה בתקנות ובסטנדרטים בינלאומיים, פיתוח תהליכים להפחתת זיהום האוויר, שימוש מושכל במים ואנרגיה, הזרמת שפכים, סילוק פסולת, מחזור ועידוד השימוש בחומרים ובטכנולוגיות ידידותיות לסביבה. כל אלה מיושמים בהתאם לתקן ISO 14001, ואנו מתחייבים:
  • ליצירת מודעות לאיכות הסביבה בקרב עובדינו
  • לפעול על פי התקנים והתקנות בתחום איכות הסביבה
  • לקבוע יעדים ומטרות לשיפור נושא איכות הסביבה